Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
FRA 301 Fransızca V
French V
Fransızca (French) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Temel Fransızca dilbilgisini ve kelime bilgisini (Vocabulaire) öğretme ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde düzenlenen DELF sınavlarının B1 düzeyine hazırlık çalışmalarını içerir. Öğrenciler bu donemin sonunda ? Zaman bildiren kalıpları kullanabilir, ? Detaylı karşılaştırma yapabilir, ? Dilek ve isteklerinden bahsedebilir, ? Birden fazla geçmiş zaman kullanarak kendini ifade edebilir

It includes basic French grammar and vocabulary learning (Vocabulaire) and preparatory work for the B1 level of the DELF exams . Students at the end of this semester can ? Use differents tenses, ? make detailed comparisons, ? Describe wishes ? Express themself by using multiple past tenses.