Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
FRA 101 Fransızca I
French I
Fransızca (French) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Temel Fransızca eğitiminin dilbilgisi ve kelime bilgisini öğretme ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçevesinde düzenlenen DELF sınavlarının A1 düzeyine tamamlayıcı hazırlık çalışmalarının ilk düzeyidir. Dersin sonunda öğrenciler kendilerini ve ailelerini tanıtabilirler, hobilerinden bahsedebilirler. Şİmdiki zaman ve yakın gelecek zaman kullanarak isteklerini ifade edebilirler.

This course is the first part of A1 level of DELF exams held in the framework of the Common European Framework of Reference for Common Languages. At the end of the course, the students will be able to introduce themselves and their families and talk about their hobbies. They can express their wishes by using present tense and going to future.