Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
FIZ 449 Günlük Yaşamımızda Fizik
Physics in Our Daily Life
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Hareket yasaları, mekanik cisimler, akışkanlar, akışkan ve hareket, ısı ve termodinamik, rezonans ve mekaniksel dalgalar, elektrik ve manyetik kuvvetler, elektrodinamik, elektronik, elektromanyetik dalgalar, ışık, optik, modern fizik, faz geçişleri, malzeme bilimi, kimyasal fizik.

The laws of motion, mechanical objects, fluids, fluids and motion, heat and thermodynamics, resonance and mechanical waves, electric and magnetic forces, electrodynamics, electronics, electromagnetic waves, light, optics, modern physics, phase transitions, material science, chemical physics.