Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 4901 Elektronik & Hab. Müh. Tasarımı I
Electronics and Communication Engeneering Design I
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
4 5.5 1 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Ders planının ilk 4 yarıyılında bulunan derslerin tamamından başarılı olmak ( All the courses in the first 4 semester of the related curriculum must have been successfully completed.)
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) 3.Sınıf ,4.Sınıf ,
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders, mühendislik tasarım projesinin ilk bölümüdür. Öğrenciler, bir grup oluşturup belirledikleri bir mühendislik problemine uygun bir çözüm üretmeye çalışırlar. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, tanımlanan bir probleme gerçekçi kısıtlamaları göz önüne alarak uygun bir çözümün nasıl tasarlanacağını, iş planı yapmayı, uygulanabilecek en uygun yöntemi belirlemeyi, proje sırasında karşılaşılması muhtemel riskleri ön görerek alternatif yaklaşımlar planlamayı öğrenirler.

This course is the first part of the engineering design project. Students form a group and try to solve an engineering problem. Students who complete this course learn how to design a proper solution to a defined problem while considering realistic constraints, to make a work plan, to determine the optimal method to be applied, and to plan alternative approaches by predicting the risks that may be encountered during the project.