Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 481 Temel Haberleşme Lab.
Basic Communication Laboratory
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 2 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 352 MIN DD
veya/or EHB 352E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Çift Yand Band Genlik Modülasyonu ve Demodülasyonu, Tek Yand Band Genlik Modülasyonu ve Demodülasyonu, Frekans Modülasyonu ve Demodülasyonu, Örnekleme ve Darbe Modu?lasyonları, Darbe Kod Modülasyonu, Delta Modülasyonu, Temel Band Haberleşmede Bit Hata Olasılığı, Sayısal Modülasyon ve Demodülasyon Teknikleri.

Double Side Band Modulation and Demodulation, Single Side Band Modulation and Demodulation, Frequency Modulation and Demodulation, Sampling and Pulse Modulations, Pulse Code Modulation, Delta Modulation, Bit Error Rate for Baseband Communications, Digital Modulation and Demodulation Techniques.