Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 474E Optimizasyona Giris
Introduction to Optimization
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) MAT 281 MIN DD
veya/or MAT 281E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Kısıtsız optimizasyon için gerekli ve yeterli şartlar, Rekürsif arama yöntemleri, Gradyen yöntemler, Newton yöntemi, Eşitlik kısıtlı problemler, Eşitsizlik kısıtı ve Karush-Kuhn-Tucker teoremi, En küçük kareler analizi, Lineer programlama, Simplex yöntemi, Dışbükey Optimizasyon, Uygulamalar.

Necessary and sufficient conditions for unconstrained optimization, Recursive search methods, Gradient methods, Newton?s method, Problems with equality constraints, Inequality constraints and the Karush-Kuhn-Tucker theorem, Least-Squares analysis, Linear programming, Simplex algorithm, Convex Optimization, Applications.