Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 454 Haberleşme Teorisi
Communication Theory
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 351 MIN DD
veya/or EHB 351E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Rastlantı süreçleri, gürültünün modellenmesi: Gauss gürültüsü, beyaz gürültü, darbandlı gürültü. Genlik modülasyonlu sistemlerde gürültünün etkisi. Taşıyıcılı genlik, çift yan band, tek ve artık yan band modülasyonlu sistemlerin demodülasyon sonrası işaret-gürültü oranı bakımından karşılaştırılmaları. Üstel modülasyonlu sistemlerde gürültü analizi, frekans modülasyonunda eşik etkisi. Darbe kod modülasyonlu sistemlerde gürültü analizi, genlik ve frekans modülasyonlu sistemlerle karşılaştırılması. İlişkili iletim teknikleri, kısmi yanıtlı kodlama.

Random processes, modeling of noise: Gaussian noise, white noise, narrowband noise. Noise analysis in analog modulation: The effect of noise in systems with amplitude modulation. Comparison of signal-to- noise ratio values after demodulation of systems with carrier amplitude, double sideband, single sideband and vestigial sideband modulation. Noise analysis in exponential modulation systems, threshold effect in frequency modulation. Noise analysis in pulse code modulation systems, comparisons with amplitude and frequency modulation. Correlated transmission techniques, partial response coding.