Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 453E Mobil İletişime Giriş
Introduction to Mobile Communications
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 352 MIN DD
veya/or EHB 352E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Giriş, Temel Kavramlar, Tarihsel Gelişim, Telsiz Haberleşme Sistemleri ve Standartları, Kanal Modelleri, Yol Kaybı, Gölgeleme, Sönümleme, Kanal Sınıflandırmaları, Çoklu Erişim Teknikleri, FDMA, TDMA, CDMA, Hücresel Yapı, Ağ Yapısı, Kanal Atama, El Değiştirme, Dilimleme, Güç Kontrolü, Çeşitleme (Diversity) Teknikleri, MIMO Sistemler, Çok Taşıyıcılı Modülasyon, OFDM, OFDMA, İnternet Protokolü (IP) Tabanlı Telekomünikasyon Ağları, 2., 3., 4., 5. Nesil ve Sonrası Telsiz Haberleşme Sistemleri.

Introduction, Basic Concepts, Historical Development, Wireless Communication Systems and Standards, Channel Models, Path Loss, Shadowing, Fading, Channel Classifications, Multiple Access Techniques, FDMA, TDMA, CDMA, Cellular Structures, Network Structure, Channel Assignment, Handover, Sectoring, Power Control, Diversity Techniques, MIMO Systems, Multicarrier Modulation, OFDM, OFDMA, All-IP Telecommunication Networks, 2nd, 3rd, 4th, 5th Generation and Beyond Wireless Communication Systems.