Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 442E Yarıiletken Elemanlar
Semiconductor Devices
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 231 MIN DD
veya/or EHB 231E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Temel yarıiletken fiziği ve kuantum mekanik bilgisi; temel yarıiletken fiziği ve kuantum mekanik bilgisi, enerji bantları ve yarıiletkenlerdeki yük taşıyıcılar; yarıiletkenlerde ilave yük taşıyıcıları; PN-eklem kuramı; diyotlarda süreklilik denklemleri; diyotlarda ikincil etkiler; metal-yarıiletken eklem kuramı; BJT çalışma ilkesi ? BJT kutuplanması; BJT cihaz modelleri ? Ebers Moll modeli; BJTlerde ikincil etkiler; MOS kapasitesi; MOSFET, MESFET, HEMT çalışma ilkesi; MOSFETlerdeki ikincil etkiler, optik cihazların fiziği

Basics of semiconductor physics and quantum mechanics; energy bands and charge carriers in semiconductors; excess carriers in semiconductors; PN-junction theory; continuity equations in diodes; secondary effects in diodes; metal-semiconductor junction theory; BJT operation ? Biasing of BJTs; BJT device models ? Ebers Moll Model; secondary effects in BJTs; MOS capacitor; MOSFET, MESFET, HEMT operation; secondary effects in MOSFETs; physics of optical devices