Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 422 Biyolojik İşaretlerin Oluşumu ve Algılanması Yöntemleri
The Origin and Sensing Methods of Biological Signals
Türkçe (Turkish) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (EHB 252 MIN DD
veya/or EHB 252E MIN DD
veya/or EHB 206 MIN DD
veya/or EHB 206E MIN DD)

ve/and (EHB 231 MIN DD
veya/or EHB 231E MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.