Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 415E Veri Haberleşmesi
Data Communications
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 352 MIN DD
veya/or EHB 352E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Veri iletim ortamları. Temel band veri iletimi. Modemler ile veri iletimi. Arabirimler ve protokollar. xDSL erişim teknolojileri. Veri şebekeleri ve mimarileri. Internet, TCP/IP. OSI referans modeli ve protokoller. Paket bağlaşmalı sistemler. Lokal alan şebekeleri (LAN?lar). Telsiz veri iletim uygulamaları. Geniş bandlı şebekeler. Veri haberleşmesinde kalite unsurları: güvenlik, güvenilirlik, elde edilebilirlik, sürdürülebilirlik.

Data transmission media. Baseband data transmission. Modems for data transmission. Interfaces and protocols. xDSL access technologies. Data networks and architectures. Internet, TCP/IP. OSI reference model and protocols. Packet switching systems. Local Area Networks (LAN?s). Wireless data communication applications. Broadband networks. Data communication quality: security, reliability, availability and maintainability.