Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 408E Kablosuz İletişim Ağları
Wireless Communication Networks
İngilizce (English) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 352 MIN DD
veya/or EHB 352E MIN DD
veya/or TEL 352 MIN DD
veya/or TEL 352E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Telsiz haberleşme ağları ve gezgin hesaplamaya giriş. Ağ mimarisi ve birimleri. Açık sistemler arabağlaşımı (OSI) referans modeli: Fiziksel katman kavramlarının tekrarı, ortam erişim kontrolü (MAC), şebeke ve taşıma katmanları. Servis kalitesi (QoS), güvenlik ve kimlik kontrolü yönetimi. Telsiz haberleşme ağlarında gezginlik desteği ve gezgin hesaplama. Ağ performansının değerlendirilmesi. Telsiz yerel alan ağlar ve mobil ağlar. Uygulamalar ve görünüm.

Introduction to wireless communication networks and mobile computing. Network architectures and components. Open system interconnection (OSI) Reference Model: Revision of physical layer concepts, medium access control (MAC), network and transport layers. Quality of service (QoS), security and authentication management. Mobility support and mobile computing in wireless communication networks. Network performance evaluation. Wireless local area networks and mobile networks. Applications and outlook.