Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 351 Analog Haberleşme
Analog Communication
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 252 MIN DD
veya/or EHB 252E MIN DD
veya/or EHB 206 MIN DD
veya/or EHB 206E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Haberleşme sistemlerine giriş, modülasyon türleri, iletişimdeki kısıtlamalar. Spektral analiz. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. İşaretlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Genlik modülasyonu (GM) türleri: Taşıyıcılı genlik modülasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modülasyonu, tek yan band modülasyonu, artık yan band modülasyonu. Genlik modülatörleri, demodülatörleri. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve faz modülasyonu (FM, PM). Frekans modülatörleri, demodülatörleri. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). GM radyo yayıncılığı, FM radyo yayıncılığı, süperheterodin alıcılar. Stereo FM. Televizyon yayıncılığı.

Introduction to communication systems, modulation techniques, limitations in communication. Spectral analysis. Energy and power spectral density. Transmission of signals over linear systems. The amplitude modulation (AM) techniques: Carrier amplitude modulation, suppressed carrier double sideband modulation, single sideband modulation, vestigial sideband modulation. Amplitude modulators, demodulators. Exponential modulation techniques: Frequency and phase (FM, PM) modulation. Frequency modulators, demodulators. Frequency division multiplexing (FDM). AM radio broadcasting, FM radio broadcasting, superheterodyne receivers. Stereo FM. Television broadcasting.