Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 335 Analog Elektronik Devreleri
Analog Electronic Circuits
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (EHB 262 MIN DD
veya/or EHB 262E MIN DD)

ve/and (EHB 232 MIN DD
veya/or EHB 232E MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Frekans yanıtı: Bode eğrileri, alçak ve yüksek frekans yanıtları, transistör iç kapasiteleri, geçiş frekansı, Miller teoremi. Geniş bantlı kuvvetlendiriciler: Kazanç-bant genişliği çarpımı, kompanzasyon, Çıkış Katları, A, B ve AB sınıfları, Güç Kuvvetlendiricileri, Geribesleme: Tanımlar, türleri, devrelere etkileri. Negatif geribesleme türleri. Geribeslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık: Kriterler, Bode ve Nyquist analizi. Kuvvetlendiricilerin darbe yanıtı: Yükselme süresi, darbeüstü eğilmesi, çınlama. Osilatörler: Barkhausen kriteri, sinüs osilatörleri. Dolup boşalmalı osilatörler.

Frequency response: Bode diagrams, low and high frequency responses, transistor internal capacitors, transition frequency, Miller theorem. Wideband amplifiers: Gain-bandwidth product, compensation. Output stages, Class A, B, and AB amplifiers, Power Amplifiers, Feedback: Definitions, types, effects, negative feedback topologies. Stability in feedback amplifiers: criteria, Bode and Nyquist analyses. Pulse response of amplifiers: Rise time, tilt, ringing. Oscillators: Barkhausen criterion, sinusoidal oscillators, relaxation oscillators.