Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 315E
Digital Signal Processing
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 252 MIN DD
veya/or EHB 252E MIN DD
veya/or EHB 206 MIN DD
veya/or EHB 206E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Ayrık zamanlı sistemlere giriş ve sayısal işaret işleme: Ayrık zamanlı lineer sistemler, fark denklemleri, z-dönüşümleri, ayrık konvolüsyon, kararlılık, ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, analog-sayısal ve sayısal-analog dönüşümler, örnekleme. z-dönüşümü. Ayrık Fourier dönüşümü. Hızlı Fourier Dönüşümü. Sayısal süzgeç tasarımı ve gerçeklenmesi. İstatistiksel işaret işlemenin temelleri. Rasgele süreçler ve güç spektral yoğunluk. Wiener süzgeci. Uyarlamalı süzgeçlerin temelleri. En dik iniş ve LMS algoritmaları. Zaman-frekans analizinin temelleri. Kısa-zaman Fourier dönüşümü (KZFD). Spektrogram.

Introduction to discrete-time systems, and digital signal processing. Discrete time linear systems, difference equations, discrete convolution, stability. Discrete-time Fourier transform, analog-to-digital and digital-to-analog conversion, sampling. z-transform. Discrete Fourier transform (DFT). Fast Fourier transform (FFT). Digital filter design and implementation. Fundamentals of statistical signal processing. Random processes and power spectrum. Wiener filter. Fundamentals of adaptive filtering. Steepest descent and LMS algorithms. Fundamentals of time-frequency analysis. Short-time-Fourier Transform (STFT). Spectrogram.