Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 311 Elektroniğe Giriş Laboratuarı
Introduction to Electronics Laboratory
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1 2 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) EHB 262 MIN DD
veya/or EHB 262E MIN DD
veya/or EHB 222 MIN DD
veya/or EHB 222E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Besleme gerilimi düzenleri, BJT ve MOSFET'in DC özelliklerinin çıkarılması, tranzistorlu kuvvetlendiriciler, işlemsel kuvvetlendiricilerin doğrusal uygulamaları, lojik kapılar ve ikili devreler, işleınsel kuvvetlendiricilerin doğrusal olmayan uygulamaları

DC Power Supplies, DC characteristics of BJTs and MOSFETs, transistor amplifiers, linear applications of operational amplifiers, logic gates and flip-flops, non-linear applications of operational amplifiers