Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 262E Elektonik II
Electronics II
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (EHB 211 MIN DD
veya/or EHB 211E MIN DD)

ve/and (EHB 231 MIN DD
veya/or EHB 231E MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Kuvvetlendirme ve kazanç kavramı, desiBell kavramı, gerilim kuvvetlendiricisi / akım kuvvetlendiricisi / geçiş iletkenliği devresi / geçiş direnci devresi modelleri, kuvvetlendirmede tranzistorun kavramsal işlevi. Tranzistorlu (BJT, MOSFET) devrelerin DC analizi. BJT ve MOSFET'in küçük işaret eşdeğeri, uç dirençleri. BJT ve MOSFET'li kuvvetlendiricilerin AC analizi: Temel kuvvetlendirici katların kazanç ve giriş/çıkış dirençleri, kaskat (doğrudan/kapasitif bağlı) kuvvetlendiricilerin analizi. Kaskod yapı, Darlington yapısı. Fark kuvvetlendiricisi, fark ve ortak işaret kazancı, ortak işareti bastırma oranı. Akım kaynakları, aktif yüklü devreler. İşlemsel kuvvetlendirici, ideal ve gerçek davranış, örnek bir İK'nin iç yapısı, İK'nin doğrusal ve doğrusal olmayan uygulamaları, idealsizliklerin davranışa etkisi

Amplification and the gain concept, amplifier types and circuit models, conceptual function of the transistor in amplification. DC analysis of transistorized (BJT, MOSFET) circuits. Small signal equivalents and terminal resistances of BJT and MOSFET. AC analysis of BJT and MOSFET amplifiers: Gain and input/output resistance of basic amplifier stages, analysis of cascade (direct/capacitively-coupled) amplifiers. Cascode structure, Darlington structure. Differential amplifier, differential and common-mode gains, common mode rejection ratio. Current sources, active-loaded circuits. Operational amplifier (Op-Amp), ideal and practical behavior, internal structure of a sample Op-Amp. Linear and non-linear applications of the Op-Amp, effect of non-idealities on the behavior.