Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 232 Devre ve Sistem Analizi
Circuit and System Analysis
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) (MAT 201 MIN DD
veya/or MAT 201E MIN DD
veya/or MAT 210 MIN DD
veya/or MAT 210E MIN DD)

ve/and (EHB 211 MIN DD
veya/or EHB 211E MIN DD)

Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.