Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 231E Elektronik I
Electronics I
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Elektronik I dersi, elektronik devre elemanlarının çalışma ilkelerinin öğrenildiği bir derstir. Dersin ilk bölümünde katı fiziğinin temelleri, yarı iletken malzemelerin özellikleri, akım taşıyıcılar, sürüklenme ve yayınım mekanizmalarının öğrenilir. İkinci bölümde en temel elektronik devre elemanları olan diyotların yapısı, devre analizinde kullanılan diyot modelleri, diyot devreleri ve farklı diyot türleri incelenir. Üçüncü bölümde ise transistor türleri, yapıları, ikincil etkiler ve transistor devreleri incelenir.

Electronics I course covers structure and operating principles of electronic components. First part of the course focuses on Fundamentals of solid state physics, properties of semiconductor materials, current carriers, drift and diffusion mechanisms. Second part of the course focuses on the diode. Structure of the pn junction diode, diode models used in circuit analysis, diode circuits and different diode types are covered. Third part of the lecture focuses on transistors. Different transistor types, their behavior, secondary effects, and transistor circuits are covered.