Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 222E Elektroniğe Giriş
Introduction to Electronics
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) FIZ 102 MIN DD
veya/or FIZ 102E MIN DD
veya/or EHB 211 MIN DD
veya/or EHB 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve yarıiletken elemanlar. Yarıiletken diyot; fiziksel yapı, uç karakteristikleri. Diyotlu devreler. Bipolar Jonksiyonlu Transistör (BJT); yapısı ve türleri, anahtar olarak çalışma, kutuplama, kuvvetlendiriciler, küçük işaret analizi. MOSFET; yapısı ve türleri, anahtar olarak çalışma ve MOSFET?li kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulama örnekleri.

Semi-conductor basics: concepts and semi-conductor components. Semiconductor diode; physical structure, terminal characteristics, analysis of diode circuits. Bipolar junction transistor (BJT); physical structure and operating modes, BJT as a switch; DC biasing, BJT as an amplifier, small-signal model, basic amplifier circuits. MOSFET; structure and operating modes, MOSFET as a switch, MOSFET amplifiers. Operational amplifiers; concepts and application examples