Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 222 Elektroniğe Giriş
Introduction to Electronics
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) FIZ 102 MIN DD
veya/or FIZ 102E MIN DD
veya/or EHB 211 MIN DD
veya/or EHB 211E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve yarıiletken elemanlar. Yarıiletken diyot; fiziksel yapı, uç karakteristikleri. Diyotlu devreler. Bipolar Jonksiyonlu Transistör (BJT); yapısı ve türleri, anahtar olarak çalışma, kutuplama, kuvvetlendiriciler, küçük işaret analizi. MOSFET; yapısı ve türleri, anahtar olarak çalışma ve MOSFET?li kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulama örnekleri.

Semi-conductor basics: concepts and semi-conductor components. Semiconductor diode; physical structure, terminal characteristics, analysis of diode circuits. Bipolar junction transistor (BJT); physical structure and operating modes, BJT as a switch; DC biasing, BJT as an amplifier, small-signal model, basic amplifier circuits. MOSFET; structure and operating modes, MOSFET as a switch, MOSFET amplifiers. Operational amplifiers; concepts and application examples.