Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
EHB 206E İşaret İşleme ve Lineer Sistemler
Signal Processing and Linear Systems
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Sürekli zamanlı (SZ) işaret ve sistemlere giriş; SZ işaretlerin sınıflandırılması ve önemli SZ işaretler; SZ sistem özellikleri; SZ lineer zamanla değişmeyen (LZD) sistemler: impuls yanıtı, SZ konvolüsyon integrali, diferansiyel denklemler; SZ Fourier serisi açılımı (SZFS); SZ Fourier dönüşümü (SZFD); SZFD ve SZFS arasındaki ilişki; Laplace dönüşümü; SZ-LZD sistemlerin dönüşüm bölgesi analizi; Örnekleme ve örnekleme teoremi; Düzgün Kuvantalama; Ayrık zamanlı (AZ) işaret ve sistemlere giriş; AZ işaretlerin sınıflandırılması ve önemli AZ işaretler; AZ sistem özellikleri; AZ-LZD sistemler; AZ-LZD sistemlerin zaman bölgesi gösterimi: impuls yanıtı, AZ konvolüsyon toplamı, fark denklemleri; AZ Fourier serisi açılımı (AZFS); AZ Fourier dönüşümü (AZFD); AZFD ve AZFS arasındaki ilişki; z-dönüşümü; AZ-LZD sistemlerin dönüşüm bölgesi analizi; Haberleşme uygulamaları; Modülasyon ve demodülasyon; Süzgeçleme; Çok-boyutlu işaretler; Görüntü işleme uygulamaları.

Introduction to continuous-time (CT) signals and systems; Classification of CT signals and important CT signals; CT system properties; CT linear time invariant (LTI) systems: impulse response, CT convolution integral, differential equations; CT Fourier series expansion (CTFS); CT Fourier transform (CTFT); Relationship between CTFT and CTFS; Laplace transform; Transform domain analysis of CT- LTI systems; Sampling and sampling theorem; Uniform Quantization; Introduction to discrete-time (DT) signals and systems; Classification of DT signals and important DT signals; DT system properties; DT-LTI systems; Time domain representations of DT-LTI systems: impulse response, DT convolution sum, difference equations; DT Fourier series expansion (DTFS); DT Fourier transform (CTFT); Relationship between DTFT and DTFS; z-transform; Transform domain analysis of DT- LTI systems; Telecommunication applications; Modulation and demodulation; Filtering; Multidimensional signals; Image processing applications.