Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
DAN 101 Akademik Danışmanlık
Academic Advising
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
1 1 0 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Akademik danışmanlık, lisans öğrenimine anlam ve amaç getirmeye yardımcı olan bir eğitim sürecidir. Yol boyunca, akademik başarı ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin entellektüel ve kişisel gelişimi besler. İTÜ?de akademik danışmanlık, öğrencilerin eğitim, kişisel ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek, akademik başarı için gereken becerilerin kazanılmasını sağlayacak ve kurumun sunduğu çeşitli kaynak ve hizmetlere nasıl erişilebileceğini öğrenme, bir veya daha fazla akademik danışmanla ilişki kurma fırsatı sunar.

Academic advising is a training/education process that helps to bring meaning and purpose to undergraduate study. Through the undergraduate study, it provides intellectual and personal development of academic achievement and lifelong learning. Academic advising in ITU provides opportunities for students to gain access to education, personal and career goals, realize the abilities needed for academic success, learn how to access the countless resources and services offered by the institution, and establish relationships with one or more academic advisers.