Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
CIN 201 Çince III (Kredisiz)
Chinese III
Çince (Chinese) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders CIN 102 dersinin devamıdır. Çince karakterleri bilgilerinin 300'den 600?e çıkarılması, ileri dilbilgisi ve konuşma pratikleri, kısa metinlerin yazılması, basit günlük olayların yazılması, zamanın süresi hakkında konuşmak, birinin yeteneklerini ifade etmesi, birini teselli etmek ve pişmanlıkları ifade etmek.

This course is continuation of CIN 102. Expanding Chinese character knowledge from 300 to 600 characters, advanced grammar and conversation practices, writing short passages, simple dairies, talking about duration of time, expressing one? abilities, consoling someone and expressing regret.