Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
CIN 101 Çince I
Chinese I
Çince (Chinese) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Basitleştirilmiş karakterler ile Mandarin Çincesine giriş, Günlük diyaloglar ile beraber konuşma, dinleme, yazma ve okumaya giriş, detaylı fonetik bilgisi, temel Çin dilbilgisi ve kelime dağarcığı, karşılaşma diyalogları, aile ile ilgili diyaloglar, sayılar ve günlük diyaloglar.

Introduction to Mandarin Chinese with simplified characters, introduction to daily dialogs along with speaking, listening, writing and reading practices, detailed phonetics, fundamental Chinese grammar and vocabulary, greetings, family affairs, numbers, and daily exchanges