Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
BIL 106E Programlamaya Giriş (Fortran)
Int to Scientific&Eng.Comput.(Fortran)
İngilizce (English) Zorunlu (Compulsory) /
Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4.5 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) BIL 101E MIN DD
veya/or BIL 101 MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.