Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
ALM 301 Almanca V
Deutsch V
Almanca (German) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders, öğrencilerin standart dili kullanırken iş, okul, aile ile ilgili konularda kendilerini ifade edebilmesini öğretme amaçlı hedefliyor; kendilerini tanıdık konularda ve ilgi duyulan alanlarda kolayca ve tutarlı bir şekilde ifade etmek; deneyimlerini ve olayları ifade etmek, hayalleri, umutları ve hedefleri tanımlamak ve planlar ve görüşler için kısa sebepler veya açıklamalar yapmak.

This course aims to help students understand the main points when using standard language and when it comes to familiar things from work, school, family etc.; to express themselves easily and coherently on familiar topics and personal areas of interest; to report on experiences and events, describe dreams, hopes and goals and give brief reasons or explanations to plans and views.