Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
ALM 202 Almanca IV
Deutsch IV
Almanca (German) Seçmeli (Elective)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
3 4 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) Yok/None
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Bu ders öğrencilere A2 seviyesindeki kelimeleri ve gramerlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler edilgen çatı gibi daha karmaşık yapıları öğrenebilecek ve kullanabilecekler ve önemli günlük durumlarda kendilerini ifade etmeyi öğrenecekler.

This course aims to teach students the vocabulary and gramar of level A2. The students will be able to learn and use more complicated structures as passiv voice und longer sentences as the will learn to express themselves on important daily situations.