Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
AKM 215 Akışkanlar Mekaniği II
Fluid Mechanics II
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Laboratuar (Laboratory)
1.5 3 1 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) AKM 214 MIN DD
veya/or AKM 214E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.