Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
AKM 208 Akışkanlar Mekaniği I
Fluid Mechanics I
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
2.5 4.5 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) MAT 201E MIN DD
veya/or MAT 201 MIN DD
veya/or MAT 210 MIN DD
veya/or MAT 210E MIN DD
veya/or MAK 210 MIN DD
veya/or MAK 210E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.