Ders Bilgileri (Course Catalog)
Kod (Code) Ders Adı (Course Name) Dili (Language) Türü (Type)
AKM 205 Akışkanlar Mekaniği
Fluid Mechanics
Türkçe (Turkish) Zorunlu (Compulsory)
Kredi (Local Credits) AKTS (ECTS) Ders (Theoretical) Uygulama (Tutorial) Labaratuvar (Laboratory)
4 5 3 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı (Course Prerequisites and Class Restriction)
Ders Önşartı (Prerequisites) MAT 102 MIN DD
veya/or MAT 102E MIN DD
veya/or MAT 104 MIN DD
veya/or MAT 104E MIN DD
Sınıf Kısıtı (Class Restriction) Yok/None
Ders Tanımı (Course Description)
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.