İş Akış Süreçleri

 • Akademik Takvim’ in Oluşturulma Süreci
 • Lisans ve Lisansüstü Program Açma Süreci
 • Lisans Ders Planlarının Oluşturulma Süreci
 • Program Kontenjanlarının Belirlenme Süreci
 • Önkayıt Sisteminin Hazırlanma Süreci
 • Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvuru ve kabul Süreci
 • Yurt Dışı Kontenjanından Lisans Programlarına Başvuru ve Kabul Süreci
 • Moda Tasarımı Lisans Programı Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Lisans Programı Başvuru ve Kabul Süreci
 • Yurt İçi Kurumlar Arası Lisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul Süreci
 • Yurt Dışından Lisans Programlarına Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul Süreci
 • İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru
 • Mücbir Sebeplerle Lisans Programlarına Yatay Geçiş (Ek Madde 2) Başvuru ve Kabul Süreci 
 • Merkezi Yerleştirme Puanıyla Lisans Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Başvuru ve Kabul Süreci
 • İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvuru Süreci
 • LYS İle Yerleşen Öğrenciler İçin Mektuplar ve Kayıt Duyurusu Süreci
 • Lisans Programlarına Kayıt Kabul Süreci
 • Lisansüstü Programlarına Başvuru ve Kabul Süreci
 • Ders Programlarının Oluşturulma Süreci
 • Lisans ve Lisansüstü SEK Gündeminin Oluşturulması ile Alınan Kararların Senatoya Gönderilmesi Süreci
 • Lisans Akademik Danışman Atama Süreci 
 • Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Tahsil Edilme Süreci
 • Lisansüstü Ders Kayıt Süreci 
 • Lisans Ders Kayıt Süreci
 • Özel Öğrenci Kayıt İşlemleri 
 • Lisans Öğrencilerinin Yüksek Lisanstan Ders Alma Süreci
 • Gelen Değişim Öğrencileri Süreci 
 • Giden Değişim Öğrencileri Süreci
 • Lisans Ders İntibak İşlemleri Süreci
 • Mernisten Adres Bilgilerin Alınma Süreci 
 • ÖBS' deki Kimlik Bilgilerin MERNİS’ ten Kontrol Süreci
 • Kayıt Dondurma Süreci 
 • Lisans Bitirme Esaslarına Uygunluk ve Denetim Süreci
 • Final Sınav Programı Oluşturma Süreci
 • Yarıyıl Sonu Notlarının Giriş Süreci
 • ÖBS’ de Dönem Kapama İşlemleri Süreci 
 • Lisans Mezuniyet Süreci
 • Dereceye Giren Lisans Mezunların Belirlenme Süreci
 • Lisansüstü Mezuniyet Süreci 
 • Diploma Süreci
 • 2.Nüsha Diploma (DUPLICAT) Süreci 
 • Diploma Şerh Süreci
 • Yaz Öğretimi Ders Kayıt Süreci 
 • Çağrı Merkezi ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Süreci
 • YÖKSİS İle Entegrasyon ve Koordinasyon Süreci
 • İstatistiksel verilerin Hazırlanması
 • Kişi ve Kurumlar ile Bilgi/Belge Paylaşım Süreci
 • Kurum İçi, Kurum Dışı Yazışma Süreci

 •