English  
 
ERASMUS/ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları

Lisans Erasmus Değişim Programı Senato Esasları


Erasmus’a Giden Öğrencilerin Dikkatine

Erasmus Ders Saydırma ve Sözleşme Kuralları


Erasmus programıyla ilgili alınmış Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları:

- İstanbul Teknik Üniversitesi’nce gönderilecek Erasmus öğrencilerinin başvurularında genel not ortalaması Lisans için en az 2.20, Lisansüstü için en az 2.50 olmalıdır. (Ulusal ajans tarafından kabul edilen en düşük not koşulu) (Üniversite Senatosunun 04/07/2013 günlü 580 sayılı kararı)

- Avrupa Birliği Socrates/Erasmus Değişim Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören son sınıf öğrencileri, Bitirme Tasarım Projesi dersini yurt dışında gitmiş oldukları Üniversitelerde alabilirler. Ancak Bitirme Tasarım Projesi dersi sınavı İTܒde bağlı bulundukları fakültede yapılır.


Erasmus/Değişim Programı Kapsamında Diğer Üniversitede Alınan Derslerin İTÜ'de Sayılması

Erasmus/Değişim Programı kapsamında diğer Üniversitelere giden öğrencilerin transkriptlerinin orjinallerini, Learning Agreement ve değişim formlarını, derslerini saydırabilmeleri için söz konusu programdan döndükten sonra en geç Akademik Takvim'de belirlenen ders ekleme-çıkarma süresinin son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri zorunludur.


Formlar

Gelen Erasmus Öğrencileri için Ders Kayıt Formu-Course Registration Form

Gelen Değişim Öğrencisi için Ders Kayıt Formu- Course Registration Form


Bağlantılar

Erasmus Ofisi Web Sitesi : http://www.eucentre.itu.edu.tr
Uluslararası Ofisi Web sitesi : http://www.international.itu.edu.tr/

 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09