DUYURULAR

Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi 32.Maddesinde Değişiklik

Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi 32.maddesi, Üniversite Senatosunun 04.07.2017 günlü ve 655 sayılı toplantısında alınan karar gereğince aşağıda görüldüğü gibi değiştirilmiştir.

MADDE 32 – (1)  Bu yönerge, Üniversite Senatosu'nca 26.05.2017 tarihli 653 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

(2) Bu yönergenin 22. Maddesinin g ve k bentleri  ile 29. maddesinin c ve i bentleri 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren  uygulanır. 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09