DUYURULAR

Staj Sürecindeki Değişiklikler, Staj Sözleşmesi ve Ekleri

Üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari birimlerinin dahil olduğu staj süreçlerinde gerçekleşmiş olan mevzuat değişiklikleri doğrultusunda, güncellemelerin yapılmasına ve süreçlerin yeniden incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, mevzuat değişikliğinden doğan süreçlerin mevcut sürece eklenmesi, fakülteler arası uygulama birliğini sağlayacak Üniversitemizin staj genel kurallarının oluşturulması ve stajların süre ve niteliklerinin güncellenmesinin hedeflendiği bir çalıştay, 19 Haziran 2017 Pazartesi günü yapılacaktır. Çalıştay sonrasında yapılacak düzenlemeler öğrencilerimizle paylaşılacaktır.

 

Stajların başlamış bulunması nedeniyle, öncelikli olarak değişen mevzuat doğrultusunda güncellenen formlara ve öğrenci staj sözleşmesine, 12 Haziran 2017 günü itibariyle portal.itu.edu.tr web adresinde bulunan staj modülünden ulaşılabilecektir.  Belirtilen tarih öncesinde staj modülünde süreçlerini başlatan öğrencilerimizin yeni düzenlemeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan verileri sisteme bir kereye mahsus giriş yapmaları, ilerleyen süreçte üretilen formların ilgili mercilere onaylatmak sureti ile staj bitiş tarihinde staj defterleri ile birlikte fakülte dekanlıklarına teslim etmesi yeterli olacaktır. 


Staj sözleşmesi ve ekleri için tıklayınız.


İTÜ Rektörlüğü
 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09