English  
  DUYURULAR

2019 Yılında Harp Okulundan Gelen Öğrencilerin Lisans Ders İntibak Raporları ve İtiraz Süreci
Lisans ders intibak raporu için tıklayınız.

  

İntibak Raporuna İtiraz

İntibak raporlarına itiraz eden öğrencilerin en geç 09 Kasım 2020 saat 17:00'a kadar elektronik ortamda itiraz işlemlerini yapmaları gerekmektedir. İtiraz formu için tıklayınız. İtiraz cevapları en geç 12 Kasım 2020 tarihine kadar ilan edilecektir. Cevaplanan itirazlar itiraz edilen sayfadan görülebilecektir.

 

Belirtilen tarihlerde elektronik ortamda başvuru imkanı bulunmayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılına başladıkları dönemin ilk haftasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

 

  
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09