DUYURULAR

Bilgisayar Mühendisliği 5.Yarıyıl ÇAP Kontenjanı Hakkında
Üniversite Senatosunun 01.08.2019 günlü ve 707 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, Bilgisayar Mühendisliği 5.Yarıyıl ÇAP programı için Ekonomi programı öğrencilerine 1 (bir) kontenjan açılmıştır.

 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09