DUYURULAR

Dönemin Son Haftası Son Ders Saatinde Final Sınavı Yapılacak Dersler Hakkında

SNT, ITB kodlu dersler ve ALM, CIN, FRA, ISP, ITA, JPN, RUS, SPA kodlu kredisiz seçmeli dil derslerinin dönem sonlarında yapılan final sınavları; söz konusu derslerden sorumlu Bölüm Başkanları ile yapılan görüşmeler neticesinde, ATA ve TUR kodlu derslerin final sınavlarının yapıldığı gibi, dönemin son haftası son derste dersin yapıldığı derslikte yapılacaktır.


 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09