English  
  DUYURULAR

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren, Türkiye'de Yapılan PTE Akademik Sınav Sonuçları Sadece Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Sınav Merkezlerinden Alındığı Takdirde Geçerli Olacaktır.
08.08.2017 günlü ve 657 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren, Türkiye'de yapılan PTE Akademik Sınav sonuçları sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav merkezlerinden alındığı takdirde geçerli olacaktır.

 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09