2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans Mezunları Diploma İşlemleri

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi lisans mezunları diplomalarını 03 - 31 Temmuz 2018 tarihleri arasında  fakültelerinden, 01 Ağustos 2018 tarihinden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alabileceklerdir. Denizcilik Fakültesi mezunları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan diplomalarını alacaklardır.

 

Yapılması Gereken İşlemler

1- Kütüphane borcu olan mezunların borcunu ödemek için Ayazağa Yerleşkesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na başvurması gerekmektedir. (Borcu yoktur yazısı alınması gerekmez.)

2- İTÜ Mezun Bilgi Sistemine kayıt olmayan mezunların kayıt yapmaları gerekmektedir. Kayıt için tıklayınız. (Üye olunması yeterlidir. Çıktı alınması gerekmez.)

3- İTÜ Mezun Platformuna kayıt yapılması gerekmektedir.  Kayıt için tıklayınız. (Kayıt olunması yeterlidir. Çıktı alınması gerekmez.)

 

Diploma Teslim Almak İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı ibraz edilecektir.

2- Diploma teslim aşamasında personel tarafından mezunumuza imzalatılmak üzere Yemin Metni çıktısı verilip imzalatıldıktan sonra personel tarafından geri alınacaktır.

3- Yabancı uyruklu öğrenciler mezun bilgi formunu dolduracaklardır. (Form için tıklayınız.)

 

Diploma almaya kendisi gelemeyecek mezunlar, yerlerine diploma alacak kişiye noter onaylı vekalet belgesi (ASLI) vererek diplomalarını aldırabilirler.(Vekâletnamede vekil olan kişinin İTÜ tarafından düzenlenmiş olan diplomayı almaya yetkili kılındığının belirtilmesi gerekmektedir.)