2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans Mezunları Diploma İşlemleri

Değerli mezunlarımız,

Diploma dağıtımı başlanan fakülteler aşağıya çıkarılmıştır. Mezunlarımız diplomalarını 28 Temmuz 2017 tarihine kadar  fakültelerinden, 31 Temmuz 2017 tarihinden sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alabileceklerdir.

 

Fakülte/Konservatuvar

Diploma Durumu

İnşaat Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Mimarlık Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Makina Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Elektrik - Elektronik Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Maden Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Kimya-Metalurji Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

İşletme Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Dağıtımı başlandı.

Denizcilik Fakültesi

İmza aşamasında olup, dağıtımı henüz başlanmadı.

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Dağıtımı başlandı.

 

Yapılması gereken işlemler

1- Kütüphane borcu olan mezunların borcunu ödemek için Ayazağa Yerleşkesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na başvurması gerekmektedir. (Borcu yoktur yazısı alınması gerekmez.)

2- İTÜ Mezun Bilgi Sistemine kayıt olmayan mezunların kayıt yapmaları gerekmektedir. Kayıt için tıklayınız. (Üye olunması yeterlidir. Çıktı alınması gerekmez.)

 

Diploma Teslim Almak İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdanı ibraz edilecektir.

2- Diploma teslim aşamasında Fakülte personeli tarafından mezunumuza imzalatılmak üzere Yemin Metni çıktısı verilip imzalatıldıktan sonra personel tarafından geri alınacaktır.

3- Yabancı uyruklu öğrenciler mezun bilgi formunu dolduracaklardır. (Forum için tıklayınız.)

 

Diploma Durumu Sorgulama Sayfası

Diplomanızı almaya engel her hangi bir durum olup olmadığını öğrenmek için tıklayınız.

 

Diploma almaya kendisi gelemeyecek mezunlar, yerlerine diploma alacak kişiye noter onaylı vekalet belgesi (ASLI) vererek diplomalarını aldırabilirler.