DİPLOMA İŞLEMLERİ

Lisans Mezuniyet Töreni

Lisans Mezuniyet Töreni


Diploma, Diploma Eki ve Sertifikaların Alınmasında Yapılması Gereken İşlemler

Diploma, Diploma Eki ve Sertifikaların alınmasında yapılması gereken işlemler


Diploma, Diploma Eki ve Sertifikaların Kaybedilmesi ve Yenilenmesi

Diploma, Diploma Eki ve Sertifikaların kaybedilmesi ve yenilenmesi


Mezuniyetten sonra Nüfus Kaydı Değişikliği

Mezuniyetten sonra Nüfus Kaydı Değişikliği 
 
 İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul
 Tel: +90 0212 365 78 00-99 (100 hat)  Faks: +90 212 285 29 09