English 
 Mimarlık Ders Planı
2015-2016 / Güz ile 2017-2018 / Güz Dönemleri Arası
8.yy Seçime Bağlı Ders II(MT)


Ders KoduDers AdıKrediDersUyg.Lab.AKTS
EUT 354EEmotional Design33004
EUT 356EColor in Design32204
EUT 363EVisual Culture and Design32204
EUT 365EFund. of Design Thinking33004
GSB 313Mimarlıkta Desen33004
GSB 313EDrawing in Architecture33004
GSB 323Fotoğraf ve Mimarlık33004
GSB 323EPhotography and Architecture33004
GSB 333Doğaçlama Oyun ve Oynanış33004
GSB 333EImrovized Play and Actıng33004
GSB 343Görsel Analiz33004
GSB 343EVisual Analysis33004
GSB 353Photoshop 5.5 ile Digital Gör3300
GSB 353EInt.to Dig.Img.with Phtshp5.53300
GSB 363Mimarlıkta Seramik Uygulamalar33004
GSB 363ECeramic Applications in Archi.33004
ICM 317Çevresel Psikoloji33004
ICM 317EEnvironmental Psychology33004
ICM 323Renk Kuramı33004
ICM 323ETheory of Color33004
ICM 353EHealth and Design33004
ICM 360ESocial Transform.,Gender&Space33004
ICM 362EUrban Interiors33004
ICM 364Konut İç Mekan Tasarımı33004
ICM 364EResidential Interior Design33004
MIM 252Mimari Tasarım Kuramları33004
MIM 252ETheories of Architectural Dsgn33004
MIM 310Geleneksel ve Çağdaş Türk Evi3300
MIM 310ETradtnl & Contemprry Turksh Hs3300
MIM 315Mimarlıkta Akustik Problemler3300
MIM 316Konutta Mekan Kullanımı & Değ33004
MIM 316ESpaceUse&Evaluation inHousing3300
MIM 318Bilg ile Yapma Çevrede Perf Dğ33004
MIM 320Çatı Sistemleri33004
MIM 320ERoof Systems33004
MIM 324Mim&Kentsl Mekan Kiml&Yeni Tas33004
MIM 324EArch&UrbanSpa.Iden&NewBuildDsg33004
MIM 325Salonların Akustik Tasarımı3300
MIM 326Tiyat & Knsr Slnl Akustik Srnl33004
MIM 326EAcoust.Prb.inThea.&Cncrt Halls3300
MIM 328Çağdaş Yapı Malzemeleri33004
MIM 328EContemporary Building Mater.3300
MIM 330Düşey Sirkülasyon Sistemleri33004
MIM 330EVertical Circulation Systems33004
MIM 334Mimarlik ve Psikoloji33004
MIM 334EArchitecture and Psychology33004
MIM 335Enerji Etkin Konut3300
MIM 336Mimarlıkta Mekan Analizi & Tek33004
MIM 336ESpatial Analysis&Tec.in Arch.3300
MIM 338Detay Tasrm & Temel İlkeleri33004
MIM 340ECatering Design3300
MIM 342Peyzaj Tasarımı & Uyg.İlkeleri32204
MIM 344Mimarlıkta Enfrm Teknolojileri33004
MIM 344EInformation Tech.inArchitectre3300
MIM 345Modernizm Çağında Mimarlık3300
MIM 347Tasarım Fik. Tems.&Dij.İm.32204
MIM 347EDigit. Graphics&Representation32204
MIM 348Yapıda Malzeme Seçimi33004
MIM 348EMaterialSelection inConstruct.3300
MIM 349Mimarlıkta Malzemeye Giriş33005
MIM 349EInt.to Materials in Architect.33004
MIM 350Perspektifte Gölge3300
MIM 350EShadow in Perspective3300
MIM 352Taşıyıcı Sistem Tasarımı33004
MIM 355EArchit.&Interdıscıplınary Std.33004
MIM 356Fotograf33004
MIM 356EPhotography33004
MIM 358Yapı Koruyucu Malzemeler33004
MIM 358EProtective Building Materials3300
MIM 360Yapı Elemanları Tasrm İlkeleri33004
MIM 360EDsgn Princ of Buildng Elements33004
MIM 362Sürdürülebilir Yapı Malz.33004
MIM 364Doğal Verilerle Tasarım33004
MIM 364EDesign with Natural Aspects3300
MIM 366Mimarlıkta Serbest Anlatım Tkn33004
MIM 366EFree Hand Draw.in Architecture33004
MIM 368Taşıyıcı Yapı Malzemeleri33004
MIM 368EStructural Materials3300
MIM 370Yapıda İç Bölme Sistemleri33004
MIM 370EInternal Sub-Div Sys in Bldngs33004
MIM 371EByzantine Heritage in İstanbul33004
MIM 372Beton Tek.Mimarlıkta Kullanımı33004
MIM 372EUtl.ofConcrete Tech.in Arch33004
MIM 373EDv.of Ist.frmthe19thC.to thePr33004
MIM 374Mim. Çizim Stand.&Tek.Şartn.33004
MIM 374EArch.Draw.Stand.& Tech.Specif.33004
MIM 375Eskiçağ Anad.Kent.Yerl.ve Mim.33004
MIM 375ESettl.&Arch. in Anc.Anatol.Ct.33004
MIM 376Bilg Yard ile Yerleş&Bina Gölg3300
MIM 376ECom.Aid.Shdwn inBuildn.&Sttlm.3300
MIM 379Mimari Tasarım&Yapımda Ahşap33004
MIM 379EWood in Arch. Design&Construc.33004
MIM 380Dış Duvar Sistemleri33004
MIM 380EExternal Wall Systems33004
MIM 381EStructural Systems in Arch.33004
MIM 382EMod.&Contemp.Arch.intheBalkans33004
MIM 384Mimarlıkta Biçimbilimsel Çalış3300
MIM 384EMorphological Studies in Archi3300
MIM 386Ses Yutucu Malzm & Konstrüksyn33004
MIM 390Mimarlıkta Çevre Analizi Tekn33004
MIM 390EMethods of Env Analys in Arch33004
MIM 392Mimarlık Konuları33004
MIM 392EContents of Architecture33004
MIM 394Güneş Mimarisi33004
MIM 394ESolar Architecture3300
MIM 398Kültür & Sanat Merkezl Aydınlm33004
MIM 398ELighting inCultural&ArtCenters3300
MIM 412Tarihte Bahçe Tasarımları&Mim.33004
MIM 412EGarden Des. in History&Arch.33004
MIM 41320. Yüzyıl Sanatı33004
MIM 413EArt of the 20th Century33004
MIM 415Ünlü Mimarların Konut Tas Fels33004
MIM 415EHousing Dsg Phil of Contm Arch33004
MIM 418EDesign & Fabric.Tech. in Arch.32204
MIM 420Logic and Theory of Design3300
MIM 4231960 Sonrası Mimari33004
MIM 423EArchitecture After 19603300
MIM 425Mimarlık Bugün3300
MIM 426Günümüz Mim Düşün ve Tas Yans33004
MIM 426ENow.Arc.Thought&itsRefl.onDsgn3300
MIM 427Kltr Vrlıklarnn Restr.Uyg.Örn.3300
MIM 429Topog.Pratik.:Mim., Sanat&Kent33005
MIM 432EEntrepreneurship in Const.Ind.3300
MIM 433Tarihi Çevrede Yeni Yapı33004
MIM 434İstanbul'da Koruma Sorunları33004
MIM 435Mimari Korumada ModernKavramla3300
MIM 436Koruma Bilimine Giriş3300
MIM 436EIntro.to Conservation Science3300
MIM 438Aletli Rölöve33004
MIM 438ESurvy.with Optic.&Elect.Equip.33004
MIM 439EComputer Appl.in Architecture3300
MIM 440Yaşanabilir Çevreler Oluşturma3300
MIM 441Arkeolojik Sit. Koruma Uyg.33004
MIM 441EPreserv.Prac.at Arch.Sites33004
MIM 444Eski Yapılrn Sıhhileştirilmesi33004
MIM 446Tarihsel Yerleşimler & Mkn Kül33004
MIM 446EHistor.Settlements&Space Cult.3300
MIM 449Konut Olgusunun Değişimi33004
MIM 451Mimarlıkta Temsil ve Sunum33004
MIM 452EGr.Projc.inthe His.of İstanbul33005
MIM 455Bina Yapımında IK Yönetimi33004
MIM 455EHR Mngmnt in Building Const33004
MIM 456Mimarlıkta Polimer Yapı Malz.33004
MIM 457Konut Planlaması & Tasrm Sorn33004
MIM 457EProblems ofHousing Plann.& Dsg33004
MIM 458Hafif Bleş. Taşıyıcı Sistemler3300
MIM 459Mimari Tasrm Düşünsel Boyut33004
MIM 459EIdeological Dim.at Architc Dsg33004
MIM 460Güneş Evi3300
MIM 461Özürlüler ve Yaş.İçin Çev.Tas33004
MIM 462Tar.Kntsl Doku İçrsn.Çğdş Tsrm33004
MIM 463Mimari Kompozisyonda Geometri33004
MIM 463EGeo.in Architectral Composi.33004
MIM 464Antik Çağ'da Mimarlık & Toplum33004
MIM 464EArchitec.&Society in Antiquity3300
MIM 465Yapı Zemin İlişkisi33004
MIM 465EBuildng Sub-Structure & Ground33004
MIM 466Mimari ve Etkileri33004
MIM 466EArchitecture and Its Effects33004
MIM 467Pascal ile Programlama33004
MIM 468EArc.Visualizat.Virtual Reality32204
MIM 471Depreme Dayanıklı Yapı Tasar.3300
MIM 472Mim.Ahşap&Ahşap Kompozitleri33004
MIM 475Yüksek Binaların Mimari Tas.33004
MIM 475EArchtctrl Dsg of Hgh-Rs Bldngs3300
MIM 478Geç Osmanlı Mimarlığı33004
MIM 478ELate Ottoman Architecture33004
MIM 479Yapılarda Ses Yalıtımının Değ33004
MIM 480Değişen Çalışma Ortamı3300
MIM 481İstanbul Katmanları33004
MIM 481ELayers of Istanbul3300
MIM 482Mimarlık, Kentler ve Sinema3300
MIM 485Yapım Teknikleri33004
MIM 485EBuilding Constructn Techniques33004
MIM 489Türkiye'de Konut Üretim Modl3300
MIM 489EHousing Prod. Models in Turkey3300
MIM 491Mimarlıkta Morfoloji33004
MIM 491EArchitectural Morphology3300
MIM 493Tasarım Ekonomisi33004
MIM 493EDesign Economics3300
MIM 495Gelişmekte Olan Ülkelerde Kont33004
MIM 495EHousing in Developng Countries33004
MIM 497Yapı Üretiminde Süre Yönetimi33004
MIM 497ETime Mng.in Building Prod.3300
PEM 317Kent Mobilyaları ve Mekan33004
PEM 317EUrban Furniture and Space33004
PEM 340Şehir Sosyolojisi3300
PEM 347ESocial Asspect of Landsc.Arch.33004
PEM 431Yer&TasarımÜzerineDeneyselÇal.3300
SBP 354EUrban Geography&Inequalities33004
SBP 357ELarge Scale Urban Projects33004
SBP 358EReal Estate Economics33004
SBP 417Kentsel Gelişme Süreci3300
SBP 418Planlamaya Katılım33004
SBP 418EParticipation in Planning33004
SBP 433EHealthy Cities33004
SBP 436Kentsel Çev.için Evrensel Tas.33004
SBP 436EUniv.Dsgn.for Urban Environm.33004
SBP 448Kentsel Kimlik ve İmge33004
SBP 448EUrban Identity and Image33004
SBP 450Kentsel Dönüşüm Mod. & Uyg.33004
SBP 450EModels & Impl.of Urban Regenr.33004
SBP 457Sosyal Politika ve Planlama33004
SBP 457ESocial Policy and Planning33004
SBP 467Gecekondu Olgusu33004
SBP 467ESquatter Phenomenon33004
SBP 487Şehirsel Mekan Kurg Pln & Tsrm33004
SBP 487EPlanning&Dsgn for Urban Space33004