DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ GENEL DUYURULAR

1- 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öncesi ders planlarında yer alan derslerin son plandaki derslerle olan denkliklerini buradan görebilirsiniz.

2- Üniversitemiz lisans programlarına yatay - dikey geçiş vb. yollarla kayıt olan öğrencilerin intibak ettirildikleri dönemleri intibak raporlarında mevcuttur. Söz konusu öğrencilerimizin ders seçimlerini intibak raporunda belirtilen ders planına göre yapması gerekmektedir.

3-
ING 112 dersini,

a- 2017-2018 güz dönemi sonrası planlara tabi olup ING 101 veya ING 102 kodlu dersi alan öğrenciler ING 112 dersini alamayacaktır. Bu öğrencilerden derslerini tekrar etmek isteyenler aynı kodla açılmış olan ING 101 veya ING 102 kodlu dersi tekrar edeceklerdir.
b- Ders planında ING 112 kodlu dersi olan ve ilk defa bu dersi alacak öğrencilerin ders kayıtları ÖİDB tarafından yapılacaktır. İTÜ Yeterlilik sınavından aşağıdaki tabloda ING 201'e karşılık gelen skorlara sahip öğrencilerde söz konusu ING 112 dersine ÖİDB tarafından kayıt edileceklerdir.

c- Ders planında ING 112 kodlu dersi olan ve ÖİDB tarafından ders atanmayan (yatay-dikey geçiş, transfer vb.) öğrenciler, İTÜ YDY Yeterlilik Sınavı sonucunda 85 ve üzeri not olan ile bu nota muadil aşağıda tabloda verilen (TOEFL PBT+TWE, TOEFL IBT, PTE) skorları olanlar, güz dönemi ders kayıtları sırasında ING 112 kodlu derslerden 13612 CRN’li ING 112 dersine kayıt olmaları gerekmektedir.


SINAV GEÇERLİLİK ING 112 ING 201
İTÜ YDY Yeterlilik Sınavı 2 yıl 60/84(100) 85/100
TOEFL PBT+TWE 2 yıl 513-586/677+TWE(4/6) 587/677 + 4/6
TOEFL IBT 2 yıl 65-94/120 95/120
PTE 2 yıl 55-64 65/90

d- ING 112 ve ING 201 kodlu dersleri alan öğrenciler için ING 103 kodlu dersleri “General Education” altında seçmeli olacaktır.
 

4- Ders Kayıt Tarihleri
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ders kayıt tarihleri için tıklayınız.

5- Genel ve Yarı Havuz Olan Dersler Hakkında
Genel ve yarı havuz derslerde dersi alabilen programlar hakkında yapılan açıklama için tıklayınız.

6- 29 Yaşını Dolduran Erkek Öğrencilerin Dikkatine

29 yaşını dolduran lisans öğrencileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı Güz döneminde bulundukları sınıf itibari ile ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ancak kayıt yenileme işlemi  Askerlik Kanunu gereğince askerliklerinin tecilini sağlamayacaktır.

7- Bitirme Tasarım Projesi Ders Kayıtları
Bitirme Tasarım Projesi ders kaydının ders kayıt tarihlerinde öğrenci tarafından web üzerinden yapılması gerekir. "Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında Senato Esasları" 2.maddesinin "Bir öğrencinin Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılabilmesi için, en az 110 krediyi tamamlamış ve almakla yükümlü olduğu derslerin tümüne yazılmış olması gerekir." hükmü gereğince Bitirme Tasarım Projesi dersine yazılma şartını sağlamayan öğrencilerin Bitirme Tasarım Projesi ders kaydı düşürülecektir.

8-YTO Kodlu Dersler (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Türkçe)  / YTO Coded Courses (Turkish Courses for Foreign Students)

YTO kodlu dersler Türkçe dilini geliştirmek isteyen yabancı öğrenciler için açılmıştır. YTO kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Bu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen yabancı öğrenciler bu dersleri seçebilirler. Bu dersler ders planında yer alan TUR kodlu dersler yerine sayılmaz. (YTO coded courses are open for foreign students who want to improve their Turkish language level. These courses have no effect on gpa and graduation conditions. Grades of these non-credit courses will be seen as BL/BZ (successful/unsuccessful) on transcripts. Foreign students who want to take these courses can select them, but these courses are not substitutions of TUR coded courses. )

9- Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Açılan "ITA","ISP","FRA","ALM","JPN","RUS" ,"CIN" kodlu dersler
a-Lisans programları ders planlarında kredisiz olarak okutulmakta olan Yabancı Dil Dersleri 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren 3 kredi olarak, 29 Kasım 2018 günlü ve 689 sayılı Üniversite Senatosu kararı gereğince en son plana (2017-2018 Güz Dönemi sonrası) dahil öğrenciler için ITB grubuna eklenmiştir. Söz konusu derslerin alınması durumunda dönem sonunda alınacak harfli notlarıyla birlikte transkripte işlenecek olup, mezuniyet kredisi ile ortalamaları da etkileyecektir.
b- 2017-2018 Güz Dönemi sonrası planına dahil olan öğrenciler 2018-2019 bahar döneminden itibaren kredili olan ve ITB ye eklenen yabancı dil derslerini 2018-2019 bahar döneminden önce başardı iseler (dersler o dönemlerde kredisiz olduğu için ) ITB kredilerini tamamlamak zorundadırlar.
c-
2017-2018 güz dönemi öncesi planına dahil öğrenciler bu dersleri alabilirler ancak söz konusu dersler mezuniyet kredisine sayılmayacaktır.

10- "SNT" Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerin Dikkatine

Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Bu nedenle ders planına uygun bir şekilde SNT kodlu ders seçiniz. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.

11- Beden Eğitimi Bölümü Tarafından Açılan "BEB" Kodlu Dersler
BEB kodlu dersler kredisiz olup, notu başarılı/başarısız olarak not döküm belgesinde (transkript) görünecektir. İsteyen lisans öğrencileri bu dersleri seçebilirler. Ders planında BEB kodlu ders bulunmayan öğrenciler için BEB kodlu derslerin mezuniyete ve not ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Öğrencilerin aynı dönemde birden fazla BEB kodlu uygulama derslerini almamaları gerekir.

12- TUR ve ATA Kodlu Ders Alacak Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine
10833, 10940 TUR 101 Türk Dili I
10626, 10627 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I
Yukarıda belirtilen dersler yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olup, dersler Türkçe işlenecektir. Bu dersleri almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ders kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

(Announcement for Foreign Students who will register  for 'TUR' and 'ATA' coded courses for fall semester in 2019-2020 Academic Year;
10833, 10940 TUR 101 Türk Dili I
10626, 10627 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I
)

13- SNT Kodlu Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Senatonun 04.06.2009 günlü, 500 sayılı toplantısında alınan kararı gereğince ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. 

14- Seçmeli Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
Seçmeli bir dersi tekrarlamak için aynı dersi almış olmanız gerekmektedir. Farklı bir ders seçer iseniz, her iki dersin notu ortalama hesabında kullanılır. Farklı dersler birbirinin tekrarı olmaz. Bu durum mezuniyetinize engel değildir.