LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ DERS ALMA FORMU

 

Öğrenci No

Adı Soyadı 

Lisans Anadal

Kayıt Dönemi

 

KAYIT OLUNACAK DERSLER

CRN

Ders Kodu

Ders Adı

Kredili mi

Kredisiz mi alınacak?

Denk Sayılacak  Seçmeli Ders Grubunun

(Ders Yükseklisans’ta sayılacak ise  boş bırakınız)

 

Yarıyılı

Adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışman(Ad,Soyad,İmza)   :

 

Tarih                                      :

 

 

Senato Esasları :

1.  Lisans Programında son sınıfta olmak şartı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,5 olan öğrenciler son iki yarıyıllarında (500) kodlu toplam

en fazla 3 dersi lisansüstü derslerinden alabilirler.

2. Lisansüstü derslerden alınan ders yada dersler lisans diploması almak için  zorunlu olan kredi hesabında yer alıyorsa öğrenci bu dersleri lisansüstü

eğitiminde saydıramaz .

3. Öğrenci isterse bu dersleri kredili yada kredisiz olarak alabilir.

4. Kredili olarak alınacak ders seçmeli MT dersi yerine sayılacaktır .Kredili ve kredisiz olarak alınacak dersler için danışman onayı şarttır. Kredisiz

olarak alınan derslerdeki başarısızlık mezuniyeti etkilemiyecektir.

5. Derslerdeki başarıda “İTÜ Lisans  ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri” ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları” ndaki

 hükümler geçerlidir.

6. Öğrenci lisans programında öğrenim görürken yüksek lisans programından aldığı dersi yüksek lisansta saydıracak ise zorunlu ve seçmeli derslerden almalı,lisans

 programında saydıracak ise sadece seçmeli derslerden almalıdır.