Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken İTܒde özel öğrenci statüsünden yararlanarak Yaz öğretiminden ders almak isteyen öğrenciler;


- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda genel not ortalamasının asgari, 4’lük sistemde 3 (üç) veya diğer not sistemlerinde İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Not Dönüşüm Tablosu’nda bu ortalamaya karşılık gelen ortalamasının olması gerekmektedir.

(İTÜ Muafiyet ve intibak işlemleri not dönüşüm tablosu için tıklayınız)

- Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.

- Yukarıdaki ortalama sağlanmış olsa bile talep edilen dersin kontenjanı dolmuş ise ders kayıt işlemi gerçekleştirilemez. Özel öğrenci, ders kontenjanı artışı talebinde  bulunamaz.

- Kayıt olmak istenilen ders, Mimarlık Fakültesi veya Denizcilik Fakültesi derslerinden biri ise dersi açan Bölüm Başkanlığı’nın onayı gerekmektedir. Onay, özel öğrenci ders talep formuna alınmalıdır.

 

 Özel öğrenci statüsünde, Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olup İTܒde Yaz öğretiminden ders alacak öğrencinin kayıt sırasında vermesi gereken belgeler:

1- Öğrenci kimlik fotokopisi veya yeni tarihli öğrenci belgesi (E-Devletten alınan öğrenci belgesi geçerlidir.)

2- Not durum belgesinin aslı (Transkript )  - Yeni tarihli

3- Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İTܒde yaz öğretiminden ders alınabileceğini belirtir onaylı belge

4- Eğer İngilizce dilinde verilmekte olan  bir ders alınacak ise yabancı dil düzeyinin yeterli olduğunu gösterir belge (İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edilen yeterlilik belgeleri için tıklayınız.)

5- Özel öğrenci ders talep formu (Form için tıklayınız.)

 Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, 17-18 Haziran 2019 tarihleri arasında İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.