İTÜ ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
2018-2019 BAHAR DÖNEMİ İTÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS KAYIT SÜRECİ VE UYGULAMALARI

 

MAT 103-103E, 104-104E, 210-210E Kodlu Dersleri Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine
- MAT (103-103E, 104-104E, 210E) kodlu genel havuz derslerini seçecek öğrencilerimiz kontenjanı olan kayıt dağıtım şubelerine ders kayıt yapabileceklerdir. Kayıt dağıtım şubelerinde kayıtlı öğrenciler, 03 Şubat 2019 tarihinde paralel şubelere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından eşit şekilde dağıtılacaktır.
 
Yabancı Dil Dersi Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine
- 2017- 2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi öncesi planlara kayıtlı öğrenciler  yabancı dil derslerine 31 Ocak 2019'dan itibaren ders kayıt süresi içerisinde kayıt olabileceklerdir.
 
Ders Denklikleri
- 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ders planlarının yenilenmesi ile birlikte daha önceki ders planlarında olup, yeni ders planında bulunan ders denklikleri listesine buradan ulaşabilirsiniz. Planlardaki ders denklik işlemleri devam etmektedir. Önümüzdeki  eğitim öğretim yılı başında ders denklik işlemleri tamamlanacaktır.

 

DERS ALACAK ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER, HATIRLATMALAR VE UYARILAR

- Ders seçiminden önce ders planınızı inceleyiniz.
- Ders programlarında değişiklik yapılmış olabileceğini göz önünde bulundurarak açılan derslerin ders programını yeniden kontrol ediniz.
- Ders planınıza uygun ders programınızı oluşturunuz.
- Ders kayıtlarının CRN bazında yapıldığını göz önünde bulundurarak, alacağınız derslerin CRN bilgilerini mutlaka doğru yazınız.
- Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.
- Aynı dönemde öğrencilerin ikiden fazla ITB kodlu ders almamaları gerekmektedir.
- Almayı planladığınız derslerde kontenjanların dolabileceği göz önünde bulundurularak alternatif programlar oluşturunuz.

- Ders kaydından önce başardığınız krediye göre size tanımlanan kayıt tarihini, kayıt engelinizin olup/olmadığını ve akademik durumunuza göre kaç kredi alabileceğinizi Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak kayıt durumu sekmesinden kontrol ediniz.

- Ders seçimi sırasında aşağıda belirtilen durumlara yol açan öğrenci hakkında Öğrenci Dekanlığı tarafından YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Madde 8/g bendi uyarınca hukuki işlem başlatılacaktır.

1.     Herhangi bir yazılım kullanımıyla kayıt yaparak sistemi kilitlemek, diğer öğrencilerin eğitim-öğretim hürriyetine engel olmak,

2.     Başkasının yerine derse yazılmak,

yoluyla diğer öğrencilerin eğitim-öğretim hürriyetlerine engel olmak.

ÇAP ve YANDAL Kayıt Silme İşlemleri
 

- 2018 - 2019 Güz Dönemi sonu itibarı ile ÇAP ve Yandal programlarınından kayıt silme işlemleri yapılacaktır. İTÜ Lisans programları Yatay Geçiş,ÇAP ve Yandal programı yönergesi'nin ilgili hükümleri uyarınca atılma durumundaki öğrencilerin süreç sonunda 2. Anadal / Yandal programından kayıtları silineceği için, 2018 - 2019 Bahar Dönem'inde 2. Anadal / Yandal programları için almış oldukları dersler düşürülecektir. 

 

28 Ocak - 02 Şubat 2019

28 Ocak - 02 Şubat 2019 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda ders kayıt işlemi yapılmayacaktır. Bu nedenle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapmayınız.

- Ders kayıt takvimi için tıklayınız.

- 28 -31 Ocak 2019 tarihleri arasında her hangi bir kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Kayıt sırasında “kontenjan dolu” uyarısı veren derslerin defalarca alınmaya çalışılması gerekmez.
- Kontenjan kısıtı nedeniyle derse yazılamayan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sistem üzerinden tespit edilecektir. Dolayısıyla,  alınacak derslerde kontenjan dolu da olsa web üzerinden sadece bir kez  alınmaya çalışılması yeterlidir.

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontenjan üzeri kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Web üzerinden kontenjan nedeniyle ders seçemeyen öğrenciler tespit edileceğinden öğrencilerin her hangi bir birime kontenjan artırım talebinde bulunması gerekmez. Kontenjan artırımında bulunsa da dikkate alınmayacaktır.

- 31 Ocak 2019 / Mühendislik tamamlama öğrencileri ders kayıt duyurusu için tıklayınız.

 

Kontenjan Nedeniyle Ders Alamayanların Tespiti, Kontenjanların İlgili Bölüm Başkanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi

- 30 Ocak 2019 saat 14:00'da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontenjan nedeniyle derse yazılamayan öğrenciler belirlenecek olup, 30 Ocak 2019 saat 16:00'a kadar ders talep sayıları ilgili bölümlere iletilecektir.

- İlgili bölümler tarafından değerlendirme sonuçları en geç 30 Ocak 2019 saat 19:00'a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

- İlgili bölümler tarafından bildirilen kontenjanlar, 31 Ocak 2019 saat 09:00'da sisteme işlenecektir.

- Kontenjan artırımları ile ilgili duyuru için tıklayınız.

 

 04 -08 Şubat 2019

04 Şubat 2019 /  Yarı Havuz derslerin dersi alabilen bölümlerinde yapılacak işlem için tıklayınız.

04 -08 Şubat  2019 / İTܒye gelen Erasmus Öğrencilerinin Ders Kayıtları kontenjan olması halinde bu sürede devam edecektir.

04 -08 Şubat 2019 / Gecikmeli Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

04 -08 Şubat 2019  /  Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

11-15 Şubat 2019 /  Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)