2018-2019 Bahar Dönemi Kapatılan Lisans Derslerin Listesi

 

Kayıtlı Öğrenci Olmadığından Kapatılan Dersler (18.02.2019)

CRN DERS KODU DERS NO DERS ADI YAZILAN
21498 AKM 207E Fluid Mechanics 0
20539 ATA 101 Atatürk İlk & İnkılap Trh I 0
20621 ATA 102 Atatürk İlk & İnkılap Trh II 0
21575 BEB 110 Hentbol Temel Beceri Eğitimi 0
22774 BUS 313 Integrated Marketing Comm. 0
23359 CAB 108 Bağlama II 0
22906 CAB 1116 Piyano II 0
22925 CAB 115 Mey I 0
23351 CAB 116 Mey II 0
22939 CAB 123 Flüt I 0
22938 CAB 129 4 Telli Kemençe I 0
23366 CAB 132 Keman II 0
23387 CAB 134 Viyolonsel II 0
22935 CAB 135 Viyola I 0
22936 CAB 139 Kemane I 0
23353 CAB 142 Piyano II 0
22923 CAB 145 Kanun I 0
23362 CAB 148 Tanbur II 0
22951 CAB 166 Kaval II 0
23396 CAB 200 Zurna III 0
23416 CAB 209 Ud III 0
22908 CAB 2115 Piyano III 0
23432 CAB 219 Klarnet III 0
23455 CAB 220 Klarnet 1V 0
23458 CAB 222 Obua IV 0
23390 CAB 225 Asmalı Davul I 0
23418 CAB 235 Viyola III 0
23450 CAB 236 Viyola IV 0
23440 CAB 242 Piyano IV 0
23399 CAB 249 Gitar III 0
23035 CAB 272 4 Telli Kemençe IV 0
23503 CAB 308 Bağlama VI 0
23482 CAB 313 Ney V 0
23475 CAB 315 Mey V 0
23485 CAB 319 Klarnet V 0
23505 CAB 332 Keman VI 0
23508 CAB 332 Keman VI 0
23487 CAB 333 Viyolonsel V 0
23479 CAB 335 Viyola V 0
23468 CAB 341 Piyano V 0
23466 CAB 345 Kanun V 0
23500 CAB 346 Kanun VI 0
23476 CAB 347 Tanbur V 0
22911 CAB 3632 Viyolonsel VI 0
22913 CAB 3636 Üç Telli Kemençe VI 0
23079 CAB 368 Klarnet VI 0
23542 CAB 408 Bağlama VIII 0
23533 CAB 413 Ney VII 0
23532 CAB 419 Klarnet VII 0
23537 CAB 423 Flüt VII 0
23530 CAB 427 3 Telli Kemençe VII 0
23539 CAB 429 4 Telli Kemençe VII 0
23534 CAB 433 Viyolonsel VII 0
23555 CAB 434 Viyolonsel VIII 0
23531 CAB 439 Kemane VII 0
23525 CAB 447 Tanbur VII 0
23090 CAB 464 Mey VIII 0
23096 CAB 466 Kaval VIII 0
23967 CAB 706 Zurna II 0
24606 CAB 718 Vurmalı Türk Halk Çalgıları II 0
22850 CAB 736 Toplu Uygulama II (TSM) 0
21793 DUI 302E Onboard Training III 0
21698 GEM 218E Structural Dynamics 0
21706 GEM 322E Strength of Ships 0
21410 GID 222E Microbiology 0
21749 GMI 411 Gemi Makineleri Operasyonu II 0
22232 JEO 112E General Geology 0
23044 KMP 434 Partisyon Okuma II 0
21112 KON 421E Robot Control 0
22111 MAK 230E Alg.Dev.& Comp.App.with Python 0
21802 MRT 492 Graduation Project 0
21898 MST 442 Intro.to Maritime Traffic Eng. 0
23371 MTR 232 Makam Teorisi IV 0
23244 MUT 102 Kemençe Yapımı II 0
23245 MUT 102 Kemençe Yapımı II 0
23248 MUT 102 Kemençe Yapımı II 0
23250 MUT 112 Bağlama Yapımı 0
23251 MUT 112 Bağlama Yapımı 0
23256 MUT 212 Lavta Yapımı 0
23258 MUT 212 Lavta Yapımı 0
23260 MUT 212 Lavta Yapımı 0
23316 MUT 2136 Piyano IV 0
24643 MUT 302 Viyola Yapımı 0
23264 MUT 376 Tar Yapımı 0
23279 MUT 412 Kanun Yapımı II 0
23203 MUZ 3118 Alan Araştırma Metotları 0
23204 MUZ 316 Halk Müziği Literatürü II 0
23205 MUZ 416 Halk Müziği Literatürü IV 0
23637 MUZ 452 Arapça IV 0
23957 SBP 121E Evolution of Sci.Thought 0
23975 SBP 218 Proje IV 0
23987 SBP 326E Planning in New Towns 0
23992 SBP 338 Planlamada Kantitatif Yönteml 0
23997 SBP 344E Urban Renewal 0
23999 SBP 348E Urban Ecology 0
24007 SBP 376E Highway Engineering & Design 0
23563 SES 106 Korrepetisyon II 0
23581 SES 106 Korrepetisyon II 0
23583 SES 106 Korrepetisyon II 0
25192 SES 114 Ses Eğitimi II 0
23589 SES 210 Korrepetisyon IV 0
23595 SES 210 Korrepetisyon IV 0
23324 SES 306 Resital II 0
22969 SES 310 Korrepetisyon VI 0
22971 SES 310 Korrepetisyon VI 0
23011 SES 310 Korrepetisyon VI 0
23014 SES 310 Korrepetisyon VI 0
23027 SES 310 Korrepetisyon VI 0
25413 SES 310 Korrepetisyon VI 0
23355 SES 3918 Bağlama VI 0
23319 SES 402 THM Repertuarı VIII 0
22932 SES 410 Korrepetisyon VIII 0
23053 SES 410 Korrepetisyon VIII 0
23056 SES 410 Korrepetisyon VIII 0
23163 TEB 1638 Çalgı II (Dört Telli Kemençe) 0
23159 TEB 2114E The Th.& Solf. of Bas. Mus.IV 0
23157 TEB 2116 Müzik Formları II 0
23162 TEB 2632 Çalgı IV (Viyolonsel) 0
23158 TEB 2732 English IV 0
23152 TEB 3122 Repertuvar Bilgisi II 0
22460 TEK 114E Fiber Science 0
25365 TEK 419E Special Woven Fabrics 0
22499 TEK 424E Design of Knitted Fabrics 0
22503 TEK 458E Knitted Apparel Production  0
22507 TEK 492 Bitirme Tasarım Projesi 0
22121 TEL 492E Graduation Project 0
25087 THO 1116 Türk Halk Oyunları II 0
23141 THO 1125 Ritm Bilgisi II 0
25089 THO 1644 Klarnet I 0
23107 THO 318 Sahne Projesi II (Kredisiz) 0
23118 THO 418 Sahne Projesi IV (Kredisiz) 0
23126 THO 424 Bar Oyun Repertuvarı II 0
23124 THO 426 Halay Oyun Repertuvarı II 0
25088 THO 4317 Egzersiz 0
23133 THO 450 Sahne Makyajı II 0
23135 THO 454 Dans Estetiğine Giriş 0
21803 TUR 101 Türk Dili I 0

 

 

Derse Kayıtlı Öğrenci Azlığı Nedeniyle  Üniversite Yönetimi Kararıyla Kapatılan Lisans Dersleri (07.02.2019)

CRN DERS KODU DERS NO DERS ADI YAZILAN
21550 BEB 103 Voleybolda Tem.Eğt. ve Bec.Kaz 3
21543 BEB 103 Voleybolda Tem.Eğt. ve Bec.Kaz 4
21569 BEB 105 Futbol ve Temel Hareket Öğret. 2
21524 BEN 341 Biomaterials 4
21519 BEN 312 Enzymology 4
21508 BIO 214 Mikrobiyoloji 0
23529 CAB 431 Keman VII 1
23536 CAB 433 Viyolonsel VII 1
23349 CAB 146 Kanun II 1
23041 CAB 2184 Kontrbas IV 1
22880 CAB 786 Oda Müziği II 2
22865 CAB 754 Toplu Uygulama VI (THM) 2
22940 CAB 152 Kanun II 3
23489 CAB 326 Koltuk Davulu 1
23384 CAB 130 4 Telli Kemençe II 1
22982 CAB 252 Kanun IV 2
23026 CAB 260 Ud IV 2
23556 CAB 430 4 Telli Kemençe VIII 1
25362 CAB 342 Piyano VI 1
23389 CAB 124 Flüt II 1
25508 CAB 386 Gitar VI 1
23516 CAB 320 Klarnet VI 2
23378 CAB 136 Viyola II 2
22999 CAB 264 Mey IV 1
23511 CAB 318 Kaval VI 1
25304 CAB 462 Ney VIII 1
22959 CAB 176 Kemane II 1
23031 CAB 268 Klarnet IV 4
23067 CAB 3102 KemanVI 3
25289 CAB 442 Piyano VIII 1
22854 CAB 746 Toplu Uygulama IV (TSM) 2
23540 CAB 448 Tanbur VIII 1
25501 CAB 465 Kaval VII 1
23559 CAB 182 Kudüm II 4
25389 CAB 204 Zurna IV 1
22889 CAB 343 Yrd.Çalgı Piyano  V 3
22980 CAB 174 Karadeniz Kemençesi II 1
23524 CAB 334 Viyolonsel VI 2
22987 CAB 258 Bağlama IV 1
22974 CAB 162 Ney II 1
22948 CAB 164 Mey II 2
23356 CAB 108 Bağlama II 1
23381 CAB 120 Klarnet II 1
22892 CAB 443 Yrd.Çalgı Piyano  VII 4
23005 CAB 2102 Keman IV 3
23047 CAB 2110 Akordiyon IV 1
22954 CAB 160 Ud II 3
22853 CAB 744 Toplu Uygulama IV (THM) 3
25047 CAB 360 Ud VI 1
22937 CAB 119 Klarnet I 1
25500 CAB 296 Viyolonsel IV 1
23076 CAB 362 Ney VI 1
23471 CAB 341 Piyano V 1
25124 CAB 241 Piyano III 1
23527 CAB 407 Bağlama VII 1
23521 CAB 314 Ney VI 1
23558 CAB 424 Flüt VIII 1
22870 CAB 766 Toplu Uygulama VIII (TSM) 2
23551 CAB 414 Ney VIII 1
23036 CAB 296 Viyolonsel IV 4
22992 CAB 258 Bağlama IV 3
25506 CAB 386 Gitar VI 1
25466 CAB 238 Kontrbas IV 1
23065 CAB 354 Tanbur VI 2
23069 CAB 366 Kaval VI 1
23064 CAB 352 Kanun VI 1
23110 CAB 496 Viyolonsel VIII 1
23054 CAB 380 Asmalı Davul II 1
23087 CAB 458 Bağlama VIII 1
23088 CAB 458 Bağlama VIII 4
23549 CAB 440 Kemane VIII 1
23435 CAB 226 Asmalı Davul II 1
25502 CAB 154 Tanbur II 3
22890 CAB 344 Yrd.Çalgı Piyano  VI 1
22882 CAB 730 Uslup Tavır ve Yorum IV 1
23438 CAB 208 Bağlama IV 1
22884 CAB 794 Doğaçlama Yöntemleri II 4
23528 CAB 431 Keman VII 1
23386 CAB 134 Viyolonsel II 1
23498 CAB 346 Kanun VI 1
25349 CAB 794 Doğaçlama Yöntemleri II 2
23513 CAB 336 Viyola VI 1
22947 CAB 158 Bağlama II 4
22978 CAB 180 Asmalı Davul II 1
23495 CAB 348 Tanbur VI 2
23045 CAB 280 Koltuk Davul II 3
22928 CAB 131 Keman I 1
22944 CAB 158 Bağlama II 3
23021 CAB 276 Kemane IV 1
23100 CAB 470 3 Telli Kemençe VIII 1
23447 CAB 250 Gitar IV 1
23522 CAB 334 Viyolonsel VI 1
23050 CAB 274 Karadeniz Kemençesi IV 2
23345 CAB 133 Viyolonsel I 1
22929 CAB 117 Kaval I 1
22862 CAB 752 Toplu Uygulama VI (Orkestra) 2
23492 CAB 316 Mey VI 1
23081 CAB 396 Viyolonsel VI 1
23346 CAB 126 Kudüm II 2
22903 CAB 778 Oyun Havaları Repertuarı II 3
23374 CAB 140 Kemane II 1
22979 CAB 194 Zurna II 2
23442 CAB 210 Ud IV 1
23093 CAB 4102 Keman VIII 1
25240 CAB 456 Tar VIII 1
23428 CAB 221 Obua III 1
25505 CAB 247 Tanbur III 1
25432 CAB 168 Klarnet II 3
23545 CAB 406 Tar VIII 1
22881 CAB 792 Bağlmda Çalp Söylme Gelneği II 3
23554 CAB 420 Klarnet VIII 1
25293 CAB 280 Koltuk Davul II 1
23544 CAB 432 Keman VIII 1
23106 CAB 472 4 Telli Kemençe VIII 1
23370 CAB 118 Kaval II 1
23546 CAB 428 3 Telli Kemençe VIII 1
22851 CAB 742 Toplu Uygulama IV (Orkestra) 3
22883 CAB 794 Doğaçlama Yöntemleri II 1
22844 CAB 278 Piyano IV 3
23007 CAB 288 Gitar IV 3
23526 CAB 445 Kanun VII 1
22997 CAB 258 Bağlama IV 1
22990 CAB 258 Bağlama IV 2
23357 CAB 108 Bağlama II 1
22977 CAB 196 Viyolonsel II 2
22968 CAB 170 3 Telli Kemençe II 3
22278 CHZ 354E Dewatering and Drying 2
22277 CHZ 354 Susuzlandırma ve Kurutma 1
21692 DEN 224E Experim.Design & Data Analysis 3
21738 DEN 428 Deniz Suyu Kimyası 4
21821 DFH 186 Gemicilik Uygulamaları 3
25388 DFH 211E Rowing and Canoe-Kayak Sports 1
20970 EHB 312E Analog Elec. Circuits Lab. 4
22646 END 434 Stratejik Yönetimin Temelleri 2
22667 END 482E Supply Chain Management 2
20339 FIZ 414 İstatis Fizik ve Termodinmk II 1
21082 GEM 332E Electrical Systems in Ships 2
21345 GEO 448E Structure of Surveying Inst. 1
22298 JEF 440 Paleomanyetizma 2
22297 JEF 438 Sismik Yorumlama 4
23058 KMP 194 Armoni II 1
23040 KMP 428 Türk Müziğinde Orkestrasyon II 3
23038 KMP 424 Türk Müziğinde Polifoni IV 1
23051 KMP 3312 Türk Müziğinde Polifoni II 1
23025 KMP 324 Türk Müziğinde Polifoni II 1
23029 KMP 332 Ölçü ve Vuruş Tekniği II 1
23043 KMP 326 Partisyon Çözümleme 1
25504 MAK 360E Applied Thermodynamics 2
25489 MAK 4048E HVAC Systems & Equipment Dsgn 1
22173 MAK 370 Uygulamalı Isı Geçişi 2
20703 MAT 210E Engineering Mathematics 1
21663 MET 474E Extrac.Metall.of Non-Ferr.Met. 4
23825 MIM 467 Pascal ile Programlama 4
21896 MRE 386 Engineering Design Process 3
21941 MRE 388 Organizational Management 3
25123 MUT 2626 Keman IV 1
23306 MUT 390 Bilg. Dest. Mesleki.Res. I 2
23267 MUT 376 Tar Yapımı 1
23274 MUT 412 Kanun Yapımı II 1
23269 MUT 402 Viyolonsel Yapımı II 2
23253 MUT 112 Bağlama Yapımı 2
23265 MUT 376 Tar Yapımı 2
23268 MUT 402 Viyolonsel Yapımı II 1
23261 MUT 302 Viyola Yapımı 3
23263 MUT 302 Viyola Yapımı 1
23264 MUT 376 Tar Yapımı 0
23314 MUT 414 Rebap Yapımı 1
25084 MUT 490 Bilg. Dest.Mesleki Resim II 2
23276 MUT 412 Kanun Yapımı II 1
24642 MUT 202 Keman Yapımı I 1
23309 MUT 354 Tulum Yapımı 1
23266 MUT 376 Tar Yapımı 1
23248 MUT 102 Kemençe Yapımı II 0
23249 MUT 112 Bağlama Yapımı 1
23241 MUT 102 Kemençe Yapımı II 3
23242 MUT 102 Kemençe Yapımı II 2
23257 MUT 212 Lavta Yapımı 1
23277 MUT 412 Kanun Yapımı II 3
23181 MUZ 490 Müzik Sosyolojisine Giriş 1
22518 PAZ 217 Public Speaking 3
21997 PET 336E Well Completions 1
24028 SBP 435 Konut Sorunu ve Politikaları 2
23303 SES 358 Semah Repertuvarı 1
23238 SES 392 TSM Repertuarı VI 2
23305 SES 408 Yöre Ağızları IV 2
25086 SES 4126 Müzik Estetiği 4
25301 SES 3912 Kanun VI 1
25305 SES 407 Yöre Ağızları III 4
25028 SES 4324 Türk Müziği Tarihi II 1
22912 SES 458 Divan Repertuvarı 3
25347 SES 354 Lale Devri Repertuvarı 1
23350 SES 3916 Ud VI 1
22816 STA 202 Statik 0
22500 TEK 412E Textile Finishing Processes 3
22502 TEK 426E Quality Cnt in Tex. &Clot.Prod 4
23127 THO 422 Azeri Oyun Repertuvarı II 4
23132 THO 448 Modern Dans II 4
23137 THO 462 Koreografi II 4
23134 THO 446 Köy Seyirlik Oyunları II 4
23138 THO 456 Dans Sosyolojisine Giriş 3
23129 THO 436 Zeybek Oyun Repertuvarı II 2
23131 THO 444 Denge Performans II 2
23128 THO 430 Karşılama- Hora Oyun Rep II 1

 

 

Fakültelerin/Bölümlerin Talepleri Üzerine Kapatılan Dersler (04.02.2019)

CRN DERS KODU DERS NO DERS ADI YAZILAN
21511 BIO 215E Biochemistry 0
22289 CHZ 232E Processes Prior to Concentrtn 0
22204 CHZ 242E Process Mineralogy 0
22223 CHZ 352E Coal Technology 0
22639 END 342E Knowledge Based Systems 6
25227 END 423 Yatırım Planlama 1
20426 FIZ 101 Fizik I 0
21156 FRA 301 Fransızca V 2
25019 GID 232E Food chemistry II 0
24740 INS 437E Traffic Engineering 0
22806 INS 440 Yapı statiğinde Özel Konular 0
24731 INS 447 İleri Beton Teknolojisi 0
23832 INS 456 Depreme Dayanıklı Yapı Tsrm 6
22810 INS 478 Metal Yapı Eleman Yorulması 4
21153 ITA 202 İtalyanca IV 5
25358 ITB 324E Current Environmental Problems 11
25357 ITB 325 Sosyal Zekalı Mühendis 6
25359 ITB 326 Evimiz Dünya Gezegeni 9
22036 JEO 448E Neotectonics 4
22007 JEO 418E Hydrogeochemistry 3
22028 JEO 326 Yapı Gereçleri Jeolojisi 2
22010 JEO 445E Petroleum and Natural Gas Geo. 2
22008 JEO 424 Volkanoloji 1
22282 JEO 331E Petrography 0
22000 JEO 346 Kaya Mekaniği 0
22006 JEO 416 Kömür Yatakları 0
20831 KIM 101 Genel Kimya I 0
20599 KIM 206E Analytical Chem.& Inst.Analy. 0
21209 KIM 214E Strct & Properties of Polymers 1
20591 KIM 262E Int. Quantum Chemistry 1
20819 KIM 314 Tekstil Boyar Maddeleri 0
20824 KIM 318 Kolloid Kimyası 0
21694 KIM 414E Food Chemistry  2
21477 KMM 424E Biotechnological Applications 0
21208 MAT 437 Reel Analiz II 2
20467 MAT 417E Theory of Surfaces 6
25434 MAT 261E Linear Algebra 0
21485 MAT 271E Probability and Statistics 1
24072 MTO 316E Hydrometeorology 1
20370 MUH 335 Bilgi İşlem Algoritmaları 3
25423 MUH 323 Asimptotik Yöntemler 0