İTÜ ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
2018-2019 GÜZ DÖNEMİ İTÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS KAYIT SÜRECİ VE UYGULAMALARI

 

DERS ALACAK ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER VE HATIRLATMALAR
- " Eğitim planlarında iki yıldan bu yana sürdürülmekte olan revizyon çalışmaları kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi ders planlarında yer alan bazı derslerin 2017-2018 Eğitim - öğretim yılı ve sonrası için yayınlanmış bulunan ders planlarında yer alan derslere olan denklikleri." (Mutlaka inceleyiniz)

- Ders seçiminden önce ders planınızı inceleyiniz.
- Ders programlarında değişiklik yapılmış olabileceğini göz önünde bulundurarak açılan derslerin ders programını yeniden kontrol ediniz.
- Ders planınıza uygun ders programınızı oluşturunuz.
- Ders kayıtlarının CRN bazında yapıldığını göz önünde bulundurarak, alacağınız derslerin CRN bilgilerini mutlaka doğru yazınız.
- Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.
- Aynı dönemde öğrencilerin ikiden fazla ITB kodlu ders almamaları gerekmektedir.
- Almayı planladığınız derslerde kontenjanların dolabileceği göz önünde bulundurularak alternatif programlar oluşturunuz.

 

Ağustos 2018

27 Ağustos - 02 Eylül 2018 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda ders kayıt işlemi yapılmayacaktır. Bu nedenle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapmayınız. (31 Ağustos 2018 tarihinde mühendislik tamamlama öğrencileri hariç)

- Ders kayıt takvimi için tıklayınız.

- 27 - 29 Ağustos 2018 tarihleri arasında her hangi bir kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Kayıt sırasında “kontenjan dolu” uyarısı veren derslerin defalarca alınmaya çalışılması gerekmez.
- Kontenjan kısıtı nedeniyle derse yazılamayan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sistem üzerinden tespit edilecektir. Dolayısıyla,  alınacak derslerde kontenjan dolu da olsa web üzerinden sadece bir kez  alınmaya çalışılması yeterlidir.

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontenjan üzeri kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Web üzerinden kontenjan nedeniyle ders seçemeyen öğrenciler tespit edileceğinden öğrencilerin her hangi bir birime kontenjan artırım talebinde bulunması gerekmez. Kontenjan artırımında bulunsa da dikkate alınmayacaktır.

- Ders seçimi sırasında aynı CRN’ye sahip dersleri kontenjan uyarısı, ön şart ve bölüm kısıtlaması verilmesine rağmen defalarca almaya çalışarak sisteme gereksiz yük getiren öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek ve Öğrenci Dekanlığı tarafından inceleme başlatılacaktır.

-31 Ağustos 2018 / Mühendislik tamamlama öğrencileri ders kayıtları

 

Kontenjan Nedeniyle Ders Alamayanların Tespiti, Kontenjanların İlgili Bölüm Başkanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi

- 29 Ağustos 2018 saat 12:00'da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontenjan nedeniyle derse yazılamayan öğrenciler belirlenecek olup, 29 Ağustos 2018 saat 15:00'a kadar ders talep sayıları ilgili bölümlere iletilecektir.

- İlgili bölümler tarafından değerlendirme sonuçları en geç 29 Ağustos 2018 saat 19:00'a kadar kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

- İlgili bölümler tarafından bildirilen kontenjanlar, 31 Ağustos 2018 tarihinde sisteme işlenecektir.

 

Eylül 2018

14 Eylül 2018/ Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Lisans Öğrencilerden (Konservatuar Öğrencileri Hariç) İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB’den Ders Atamaları (Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.)

17 Eylül 2018/ Genel ve Yarı Havuz derslerin dersi alabilen bölümlerinde yapılacak işlem için tıklayınız.

17-21 Eylül 2018 / İTܒye gelen Erasmus Öğrencilerinin Ders Kayıtları kontenjan olması halinde bu sürede devam edecektir.

17-21 Eylül 2018 / Gecikmeli Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

17-21 Eylül 2018 / Lisans öğrencilerinin ders kayıt durumlarının danışmanları ile birlikte Web’ten onaylanması

17-21 Eylül 2018/ Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

18-22 Eylül 2017/  Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)