ÇAP ve Yandal Programı Öğrencilerinin Dikkatine


1) ÇAP ve Yandal öğrencileri 1.Anadal ve 2.Anadal veya yandal ders kayıtlarının tümünü web üzerinden yapacaklardır.


2) ÇAP öğrencileri ÇAP danışmanlarına onaylatacağı ÇAP Kayıt Formlarını yaz öğretimi ders kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.


3) Yandal programında okuyan öğrenciler hem anadalında seçmeli grupta yer alan hemde yandal programında bulunan bir dersi yandal için alıp anadalda ilgili seçmeli grup için başka seçmeli ders almış veya alacaklarsa bunu dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletmelidirler. Aksi takdirde ilgili ders anadal ortalamasına sayılacaktır.