İTÜ ÖĞRENCİ DEKANLIĞI
2017-2018 GÜZ DÖNEMİ İTÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS KAYIT SÜRECİ VE UYGULAMALARI

 

DERS ALACAK ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER VE HATIRLATMALAR
- Ders seçiminden önce ders planınızı inceleyiniz.
- Ders programlarında değişiklik yapılmış olabileceğini göz önünde bulundurarak açılan derslerin ders programını yeniden kontrol ediniz.
- Ders planınıza uygun ders programınızı oluşturunuz.
- Ders kayıtlarının CRN bazında yapıldığını göz önünde bulundurarak, alacağınız derslerin CRN bilgilerini mutlaka doğru yazınız.
- Ders planında SNT kodlu ders bulunan lisans öğrencilerinin öğrenimleri boyunca 1 adet SNT kodlu ders almaları gerekmektedir. Birden fazla SNT kodlu ders almayınız.
- Aynı dönemde öğrencilerin ikiden fazla ITB kodlu ders almamaları gerekmektedir.
- Almayı planladığınız derslerde kontenjanların dolabileceği göz önünde bulundurularak alternatif programlar oluşturunuz.

 

Ağustos 2017

21-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda ders kayıt işlemi yapılmayacaktır. Bu nedenle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapmayınız. (25 Ağustos 2017 tarihinde mühendislik tamamlama öğrencileri hariç)

- Ders kayıt takvimi için tıklayınız.

- 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında her hangi bir kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Kayıt sırasında “kontenjan dolu” uyarısı veren derslerin defalarca alınmaya çalışılması gerekmez.
- Kontenjan kısıtı nedeniyle derse yazılamayan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sistem üzerinden tespit edilecektir. Dolayısıyla,  alınacak derslerde kontenjan dolu da olsa web üzerinden sadece bir kez  alınmaya çalışılması yeterlidir.

- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontenjan üzeri kesinlikle kayıt yapılmayacaktır. Web üzerinden kontenjan nedeniyle ders seçemeyen öğrenciler tespit edileceğinden öğrencilerin her hangi bir birime kontenjan artırım talebinde bulunması gerekmez. Kontenjan artırımında bulunsa da dikkate alınmayacaktır.

- Ders seçimi sırasında aynı CRN’ye sahip dersleri kontenjan uyarısı, ön şart ve bölüm kısıtlaması verilmesine rağmen defalarca almaya çalışarak sisteme gereksiz yük getiren öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek ve Öğrenci Dekanlığı tarafından inceleme başlatılacaktır.

 

Kontenjan Nedeniyle Ders Alamayanların Tespiti, Kontenjanların İlgili Bölüm Başkanlıkları Tarafından Değerlendirilmesi

- 24 Ağustos 2017 saat 12:00'da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontenjan nedeniyle derse yazılamayan öğrenciler belirlenecek olup, 24 Ağustos 2017 saat 15:00'a kadar ders talep sayıları ilgili bölümlere iletilecektir.

- İlgili bölümler tarafından değerlendirme sonuçları en geç 24 Ağustos 2017 saat 19:00'a kadar kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

- İlgili bölümler tarafından bildirilen kontenjanlar, 25 Ağustos 2017 tarihinde sisteme işlenecektir.

 

Eylül 2017

8 Eylül 2017/ Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıran Lisans Öğrencilerden (Konservatuar ve DGS Öğrencileri Hariç) İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin WEB’den Ders Atamaları (Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.)

11 Eylül 2017/ Genel ve Yarı Havuz derslerin dersi alabilen bölümlerinde yapılacak işlem için tıklayınız.

25 Ağustos 2017 / Mühendislik tamamlama öğrencileri ders kayıtları

11-15 Eylül 2017/ İTܒye gelen Erasmus Öğrencilerinin Ders Kayıtları kontenjan olması halinde bu sürede devam edecektir.

11-15 Eylül 2017/ Gecikmeli Kayıt Yenilenmesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

11-15 Eylül 2017/ Lisans öğrencilerinin ders kayıt durumlarının danışmanları ile birlikte Web’ten onaylanması

11-15 Eylül 2017/ Danışman Onayı ile Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma

18-22 Eylül 2017 Danışman Onayı ile Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)